Páty

hu | en | de
Banner 8

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36209728231

Közterület-felügyelet

Szabó Sándor

Tel.:   +36301516923

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

BKTV

Nyugati, vagy Déli Elkerülő Út?

2017.11.22. 09:59

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület véleménye a cikkre lentebb olvasható.

Régi terve a településünknek, hogy a Sasfészektó M1 autópálya lehajtót összekössük Páttyal.

Közel húsz éve hogy az úgynevezett Nyugati elkerülő út, Sasfészektó – Torbágyi út – Zsámbéki kanyar útvonal megjelent a település szerkezeti, majd szabályozási terveiben. Ezen az úton lenne elkerülhető a ma nagyon forgalmas és veszélyes Iskola utca, Kossuth utca, Torbágyi út, derékszögű kanyarokkal nehezített szakasza.

Mára ennek az útnak elkészültek a kiviteli tervei is. Még 2008-ban az út építésének finanszírozására szerződést kötött az önkormányzat az autópálya melletti területek tulajdonosával. Ezeknek a gazdasági területeknek is ez az út lenne a feltáró útja. A gazdasági válság megakasztotta a folyamatot. 

Az elmúlt évben új lendületet kapott az ügy, mikor az autópálya másik oldalán beruházóként megjelent a Magyar Állam tulajdonában álló NIPÜF Zrt.  Megépült az első nagyméretű ipari csarnok is, melynek átadásán megjelent Magyarország miniszterelnöke is, aki polgármesterünknek ígéretet tett az elkerülő út megépítésének segítésére.

Időközben egy civil szervezet tiltakozott az út megépítésével szemben, azért, mivel ezzel a Zsámbéki kanyarban megnőne a forgalom, ami zavarná az ott lakók életét.

Részben ezért kezdett a képviselők többsége egy új nyomvonalban gondolkozni. Ezt nevezzük most Déli elkerülő útnak. A Torbágyi utat köti össze a Budakeszi felől bejövő úttal. A Pincehegy és a Fenyves között haladna.  Ez a szerkezeti és szabályozási tervekben nem elkerülő, hanem gyűjtő útként szerepel. Ennek az a jelentősége, hogy nem lehet az országos közúthálózat része, önkormányzati kezelésben maradna, amennyiben elkészülne és így erre az útra nem lehetne átterelni a teherautó forgalmat az Iskola utcából, ami az egyik nagy probléma azon az útszakaszon.

Ez a Déli elkerülő legfeljebb a Dobogón és a Mézeshegyen lakók számára jelenthet egy alternatívát, de sem a Páty más részein lakóknak sem az átmenő, Budajenő, Telki irányából érkezőknek nem. Nekik 2-3 km-es kerülőt jelentene, ha ezt az útvonalat választanák. Éppen ezért, ennek az útnak semmi értelme. Ennek ellenére, a testület többsége, valószínű, hogy a november 23-i Kt ülésen megszavazza ennek az útnak a kiviteli terveinek elkészítését, közel 6 millió Ft-ért. Ráadásul ezen út építésének a finanszírozása sem látszik, nagy valószínűséggel soha nem fog megépülni.

Sajnos, úgy néz ki, hogy az igazán szükséges Nyugati elkerülő sem fog megépülni, még ha lesz is rá pénz, mivel a képviselők többsége nem akarja.

Szabó István
Alpolgármester

 

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület véleménye a cikkel kapcsolatban:


A pátyi M1-es autópálya-lehajtóról és a települést elkerülő utakról

Páty Képviselőtestülete 2017. szeptember 14-i ülésén döntött, hogy a Fejér Európa Kft-vel elkészítetti az M1-es autópálya és a 81106 út közötti szakasz (továbbiakban: M1-es autópálya-lehajtó) útépítési engedélyezési és környezeti hatásvizsgálati terveit, illetve beadják hatósági engedélyeztetésre. Pátyon az M1-es autópálya-lehajtó szükségességét senki nem vitatja, ebben konszenzus mutatkozik a lakosság többségét illetően. A lehajtóhoz kapcsolódó -az itt lakók egészségének védelme érdekében- a közúti forgalomnövekedés kezelésének vonatkozásában azonban az optimális megoldásra kell törekedni. Az alábbi összefoglaló ebben segíthet.

1. A tervezett M1-es autópálya-lehajtó forgalom generáló hatása a jelenlegi közúti forgalomra, illetve annak irányaira

A Pátyról Budapestet két közúti közlekedési útvonalon keresztült lehet megközelíteni, az egyik a Budakeszire tartó 1102-es és a Biatorbágyra tartó 81106-os összekötő utakon. Mindkét utat nem csak a pátyi, hanem a zsámbéki, a budajenői és telki lakosok is igénybe veszik. A hivatásforgalom célú személygépjárművel történő közlekedés reggeli és délutáni csúcsban jelenleg is erősen megterheli a települést. Fő közlekedési irányok: a Rákóczi utca-Somogyi Béla út, Rákóczi utca-Iskola utca-Kossuth utca-Torbágyi út, valamint a Telki út-Rákóczi utca- Iskola utca-Kossuth utca-Torbágyi út. A közúti forgalom egyik neurotikus pontja az Iskola utcán áthaladó kamionos forgalom, a szűk kanyarokban naponta rendszeres az oda-vissza tolatgatás miatti forgalomtorlódás. Az M1-es autópálya-lehajtónak a Pátyot és Biatorbágyot összekötő útba történő bekötésével jelentős forgalomnövekedéssel – akár a jelenlegi megduplázódásával - kell számolni, ennek következményeként az Iskola utca és a Rákóczi utca a reggeli és délutáni időszakokban várhatóan gyakorlatilag beállna. A forgalmi dugó okozta stressz negatív hatása mellett a megnövekedett gépjárműszám okozta jelentős károsanyag kibocsátás is terhelné az itt lakók, sőt a károsanyag koncentráció függvényében távolabb élők egészégét.

2. A településen elő népesség gyors ütemű növekedésének várható hatása a közúti forgalomra

Páty lakosainak száma jelenleg 8200 fő, ami hamarosan elérheti vagy meg is haladhatja a 10 000 főt. Az 1 500 -1 600 fős népesség növekedés átlagosan 1,5 személygépjárművel számolva mintegy 2 250-2 400 többlet járműszámot eredményez 5-10 éven belül. Az új beköltözők többsége feltehetően nem Pátyon fog dolgozni, hanem Budapesten vagy annak környékén. Az ennek következtében várhatóan közel napi 2000 darab gépjárművel fog megnövekedni az autópálya irányába tartó, illetve az onnan érkező közúti forgalom.

  • A növekedés egyik pillérét az elmúlt időszakban belterületbe vont ingatlanegységek, lakóparkók tervezett megépítése jelentik. Nagyrendileg 30 ha, ez – a beépítési nagyságtól függően- mintegy 270 telek, ami 500-600 főt jelent majd. (Jenei dűlő, volt TSZ terület, Árpád utca végén található terület,)
  • A növekedés másik pillérét a Mézeshegy tervezett, jelenlegi 3%-os engedélyezett beépítési arány 10%-ra történő emelése, ami további 1 000 fővel történő lélekszám növekedést jelenthet.

3. A településen áthaladó közúti forgalom mentesítésére szolgáló jelenlegi elkerülő úttervekről

A településszerkezeti tervben jelenleg megtalálható: az Északi elkerülő út, a Nyugati elkerülő út és a Déli elkerülő út. A tervek szerint ezek együttes meglétük esetén lehetne valóban csökkenteni a településen áthaladó közúti forgalmat. Napjainkra a háromból kettő felülvizsgálatra szorul.

  • Az Északi elkerülő út hivatott a „Golf területre” elfogadott szabályozási tervben szereplő 250 ikerház és a hozzá kapcsolódó szolgáltató egységek közúti forgalmát elvezetni a Határ úti gyűjtőútra történő rávezetéssel (jelenleg állami tulajdon, az NFM kezelésében). Ma nem tudni pontosan milyen beruházás fog ezen a 120 ha-on megvalósulni, valószínűsíthető, hogy a jövőben a fejlesztések ismeretében pontosítani vagy módosítani kell a jelenlegi terven.
  • A Nyugati elkerülő út egy 20 éves terv, mely a zsámbéki kanyar beépítésével -201 telekkel- akkor még nem számolt. A Nyugati elkerülő út valójában elnevezésével ellentétben nem is elkerülő, hanem összekötő út. Amennyiben a jelenlegi terv kerülne megvalósításra és az M1-es autópálya-lehajtóval történő összekötésre, az nem csak az itt lakóknak okozna hátrányt, de nem szolgál megoldásként sem a jelenlegi sem a jövőbeni forgalomnövekedésre. A Budajenő, Telki, a Dobogó és Mézeshegy irányából érkezők továbbra is a rövidebb Iskola utcai irányt választanák. Miért autóznának keresztül a Rákóczi utca teljes hosszán? A Nyugati elkerülő út, mint kényszermegoldás a Rákóczi utcára helyezi át a jelenlegi, illetve a lehajtó következtében megnövekedett forgalmat. A jelenlegi nyomvonal az ipari terület belső részének feltárást teszi lehetővé, melyre más belső feltáró út is alkalmas lehet. A Nyugati elkerülő út akkor töltené be szerepét, ha annak nyomvonala a jelenlegitől nyugatabbra a „gödörbe” kerülne áthelyezésre, illetve az a jelenlegi Agrogate úttal kerülne összekötésre. Ha ez megvalósulna, akkor adott lehetne az Északi elkerülő út felülvizsgálata is, hiszen a „Golf terület” közúti forgalmát ide lehetne vezetni és ez valóban betöltené az Északi elkerülő út szerepét, hiszen Budajenőt és Telkit is összeköthetné. Ennek a megvalósítása az egyik legnagyobb kihívás, ettől reálisabb, a településszerkezeti tervben szereplő és valódi alternatíva lehet a Déli elkerülő út építési-engedélyeztetési terveinek elkészíttetése.
  • A Déli elkerülő út előnye, hogy a tervezett M1-es autópályalehajtó folytatásaként nem érintene lakott területet, sőt lehetővé tenné a terület gazdaságélénkítő feltárását, hasznosítást rekreációs-üdülési céllal (100 méteren 42 0C termálvíz), illetve a Pincehegy turisztikai célú szerepe jelentősen megerősíthető. A hivatkozott területen az Önkormányzat 8 ha-os nagyságú területtel rendelkezik. A Déli elkerülő úttal mentesíthető a Kossuth utca-Iskola-utca forgalmi leterheltsége, hiszen a Budajenő, Telki, Dobogó, Mézeshegy irányából érkezők elkerülnék azt. A zsámbéki kanyar irányából érkezők forgalma pedig belső gyűjtőútként levezethető a Rákóczi utca - Kossuth utca és/vagy Kölcsey és Temető utca -Kerekdombi útvonalon az M1-es autópálya-lehajtóra.

4. A Budapesti agglomerációt érintő Kormányzati közúti közlekedési fejlesztések hatásai

  • A Kormányzat tervbe vette az M0-ás budai szakaszának megépítését, melynek első szakasza a 10-es és a 11-es utat köti össze a Megyeri híd folytatásaként. Előkészítés alatt van az M0-ás másik szakasza is, amellyel körbeérne a gyűrű. Ez a szintén 2x2 sávos szakasz folytatja majd Budakeszin az M0-ás és az M1-es biatorbágyi kereszteződéséig. A nyomvonal nyugatról kerülné meg Budakeszit, tehát ez is a Déli elkerülő út megvalósításnak kedvez, hiszen a Nyugati elkerülő esetén az ide tartó forgalomnak a falu teljes hosszán (Rákóczi utca-Somogyi Béla út) végig kell haladnia. A Déli elkerülő út megépülése esetén a legrövidebb az út az M1-es és az M0-ás között, ha az autópályáról forgalmi dugó miatt menekülési útvonalat kell keresniük a Budakeszieknek vagy a Budai kerületek lakóinak. Ha a Nyugati elkerülő épülne meg, akkor ilyen esetben a településen haladna végig az autópályáról „menekülő autósok és kamionosok” lassú és kanyargó sora.
  • Az M1-es autópálya három sávra történő bővítése szintén szerepel a Kormány tervében, hiszen a logisztikai fejlesztésekben való szerepvállalás miatt további forgalombővüléssel kell számolni. Egy esetleges baleset vagy rendkívüli forgalmi helyzet könnyen eredményezheti azt az esetet, hogy menekülési útvonalként a pátyi lehajtót veszik igénybe, mely hatásai megegyeznek a fent leírtakkal.

Összefoglalva: az M1-es autópálya-lehajtóra szüksége van településnek, ennek építési-engedélyezési terveinek elkészítése folyamatban van. Álláspontunk szerint a jövőt szem előtt tartva, felelősen gondolkodva kell eljárni az itt lakók egészségének védelme érdekében. A lehajtó megnövekedett közúti forgalmának kezelésre olyan terv szükségeltetik, mely a fenntartható fejlődés elvét követi, közelebb visz a többség előtt is vállalható megoldáshoz és könnyebbséget hozhat a településen lakók számára.

Páty, 2017. november 22.

Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület
www.patykanyar.hu

Melléklet: Térkép

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Hirdetmények

Iskolatitkárt, magyartanárt és napközist keres az általános iskola

A pátyi Bocskai István Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola azonnali belépéssel határozatlan időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba iskolatitkárt, napközis és magyar szakos kollegát keres.

Érdeklődni: 06306512792 telefonszámon lehet és önéletrajzot küldeni a bocskai9@freestart.hu-ra.

tovább

Meghívó testületi ülésre 2019.11.13.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. november 13-án, szerdán 16.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetések

Manpower Kft
2019. 10. 25.

Szeretnél egy induló csapat tagja lenni? Van targoncavezetői engedélyed, de még nincs tapasztal...

tovább
Sághy Gabriella
2019. 10. 17.

Sürgősen keresek! 5 fő kínai mérnöknek a környéken kiadó 4-5 szobás, igényesen felújíto...

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

EP Választás 2019

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

©2015 Páty önkormányzata